Yangın söndürücüler

A sınıfı

 Katı madde yangınlar 

İdeal söndürme maddesi su soğutma ve boğma 
B sınıfı 

Sıvı madde yangınlar 

Ideal söndürme maddesi köpük boğma ve soğutma 
C sınıfı 

Gaz kesme(yakıtı ayırma) ve soğutma 

Söndürücü madde CO2
D sınıfı 

Metal yangın

Söndürme maddesi 

1 Bor tuzları

Borikasit, boraks

2 Kaya tuzu

3 Kum silis
E sınıfı 

Basit elektrik yangınları 

CO2 ve KKT

Hassas elektrik yangınları 

CO2
F sınıfı 

Yemeklik yağ yangınları 

Söndürücü madde Potasyum tuzları, Potasyum karbonat, Potasyum sitrat

Boğucu gazlar

1.BASİT BOĞUCU GAZLAR

1.Hidrojen
2.Asetilen
3.Karbondioksit
4.Etan
5.Metan
6.Propan ve bütan

2.KİMYASAL BOĞUCU GAZLAR 
1.Karbonmonoksit
2.Hidrojen sülfür
3.Hidrojen Siyanür

3.TAHRİŞ EDİCİ GAZLAR

1.KLOR
2.Amonyak
3.Fosgen
4.Kükürtdioksit
5.Azot oksitler
6.Formaldehit
7.Azotdioksit

4.SİSTEMİK ZEHİR ETKİSİ GÖSTEREN GAZLAR

1.Stibin
2.Fosfin
3.Asrin
4.Nikel karbonil
5.Karbonsülfür