Yangın Türleri

A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi KATI madde yangınları.

B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı SIVI yangınları.

C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı GAZ yangınları.

D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi METAL yangınları.

E sınıfı yangınlar: ELEKTRİK yangınları