ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İşbaşı eğitimi yasal hale gelmiş 2 saat olarak belirlenmiş

Önceden herkes kafasına göre veriyordu Değişikliklerin hepsi müfettişlerin işyerlerinden talep ettikleri calismalar

Mesela vardiyalı veya iş yoğunluğu olan işyerleri için en az 4saat olarak uygulanan eğitim süresi 1saate indirilmiş.

Alt ısverenin ve geçici gorevle gelenlerin egitimlerini asıl işveren takip eder diyor. Burada asıl işveren eğitim belgelerini isteyecek. Bu çalışma piyasada uygulanıyordu. Yasallasti.

Geçici görevle gelenlere baslama egitimi ver diyor.

Geçici iş ilişkisi ve asıl işveren-alt işveren ilişkisi kapsamında çalışanın yaptığı iş değişmeden yeni bir işyerinde çalışmaya başlaması hâlinde 6 ncı maddenin yedinci fıkrasındaki hükümler uygulanır.”

Geçici gorevle gelenlerede ise baslama egitimi ver diyor.

Alıntı A.Aytek

Eğitim

İlkyardım eğitimi 16 saat

Temel yaşam desteği eğitimi 2 saat

Afetlerde ilkyardım eğitimi 4 saat

OED eğitimi 2 saat

Gürültü düzeyi

İki kaynak arası 0-1 olursa +3,

İki kaynak arası 2-4 olursa +2,

İki kaynak arası 5-9 olursa +1,

10db ve fazlası olursa büyük değer aynı kalacaktır.

Hazırlama, Tamamlama ve Temizleme işleri

ÇALIŞTIRILACAK İŞÇİ SAYISI
1-15 çalışan bulunan işyerlerinde 3 işçiden,
16-30 çalışan bulunan işyerlerinde 4 işçiden,
31-60 çalışan bulunan işyerlerinde 6 işçiden,
61-80 çalişan bulunan işyerlerinde 8 isçiden,
81-100 çalışan bulunan işyerlerinde 10 işçiden ve
100′ den fazla çalışan bulunan işyerlerinde ise,

çalışan sayisi toplamının %10 dan fazla olamaz.

Acil çıkış

Bütün yapılarda aksi belirtilmedikçe 2 çıkış tesis edilir.

Aksi belirtilmedikçe 25 kişinin aştığı yüksek tehlikeli binalar ile 50 kişinin aşıldığı her mekanda 2 çıkış şarttır. 500 kişiyi geçerse 3 çıkış ve 1000 kişiyi geçerse 4 çıkış zorunludur.

Toplam kullanıcı sayısı kaçış yolu genişliği

Toplam kullanıcı sayısı Kaçış yolu genişliği

50-500 kişi 100cm

501-2000 kişi 150cm

2001 ve fazlası 200cm den az olmayacak.

Kaçış yolu koridor ve hol olarak kullanılıyorsa 110cm den az olamaz

Hiçbir çıkış ve kaçış merdiveni genişliği 80cm den az olamaz.

Yüksek binalarda kaçış yolları ve merdivenlerin genişliği 120cm den az olamaz.

İskeleler

İskeleyi mimar,inşaat mühendisi,tekniker ve yüksek tekniker kurabiliyor.

Periyodik kontrolünde inşaatın yanına makina mühendiside ekleniyor

Testler

Mesela zorlayıcı testleri komprosör için mesela makine veya metal mühendisi, tekniker, yüksek tekniker belgesiz yapabilir. Bu okullardan mezunsa
Zorlayıcı olmayan testleri tse den belge alarak mühendis,tekniker,yüksek teknisyen yapar

Zorlayıcı olmayan testler gözle, film çekimi gibi tahribatatsız olanlar gibi belge istiyor tse den

Zorlayıcı olan tahribatlı kompresöre basıncının 1.5 katı basınç uyguluyorlar. Bunu belgesiz mühendis,tekniker, yüksek tekniker yapabiliyor