İskeleler

İskeleyi mimar,inşaat mühendisi,tekniker ve yüksek tekniker kurabiliyor.

Periyodik kontrolünde inşaatın yanına makina mühendiside ekleniyor

Testler

Mesela zorlayıcı testleri komprosör için mesela makine veya metal mühendisi, tekniker, yüksek tekniker belgesiz yapabilir. Bu okullardan mezunsa
Zorlayıcı olmayan testleri tse den belge alarak mühendis,tekniker,yüksek teknisyen yapar

Zorlayıcı olmayan testler gözle, film çekimi gibi tahribatatsız olanlar gibi belge istiyor tse den

Zorlayıcı olan tahribatlı kompresöre basıncının 1.5 katı basınç uyguluyorlar. Bunu belgesiz mühendis,tekniker, yüksek tekniker yapabiliyor

Kaza soruları

S kaza sıklık oranı 1 000 000
O kaza olasılık oranı 1 000
B
A kaza ağırlık oranı 100
Soruda çıkarsa sırayla bu

SOBA

Periyodik kontrol

Tanklar depolar 10 yıl
Sadece hava tankı 1 yıl
Lpg tankı 10yıl vanası 5yıl
Dikişli dikişsiz 3 yıl
6 ay iskele
Gerisi 1 yıl

Tehlike Etiketleri

PGSYOTRKD

123456789

1 patlayıcı

2 gaz YST yanıcı gaz, sıvı gaz, toksik gaz

3 sıvı

4 yanıcı YKS yanıcı katılar, kendi kendine yanıcı, su ile temas halinde yanıcı

5 oksit OO oksitleyiciler, organik peroksitler

6 toksit TE toksit maddeler, enfekte maddeler

7 radyasyon

8 korozif

9 diğer tehlikeli maddeler