Yangın

A sınıfı Katı madde yangınlar

İdeal söndürme maddesi su soğutma ve boğma

B sınıfı Sıvı madde yangınlar

Ideal söndürme maddesi köpük boğma ve soğutma

C sınıfı Gaz kesme(yakıtı ayırma) ve soğutma

Söndürücü madde CO2

D sınıfı Metal yangın

Söndürme maddesi

1 Bor tuzları Borikasit, boraks

2 Kaya tuzu

3 Kum silis

E sınıfı Basit elektrik yangınları

CO2 ve KKT

Hassas elektrik yangınları

CO2

F sınıfı Yemeklik yağ yangınları

Söndürücü madde Potasyum tuzları, Potasyum karbonat, Potasyum sitrat

A sınıfı yangınlar: Kâğıt, ahşap, kumaş, kâğıt gibi KATI madde yangınları.

B sınıfı yangınlar: Akaryakıt, solvent, tiner gibi yanıcı ve parlayıcı SIVI yangınları.

C sınıfı yangınlar: Metan propan, LPG gibi yanıcı ve parlayıcı GAZ yangınları.

D sınıfı yangınlar: Magnezyum, sodyum, alüminyum gibi METAL yangınları.

E sınıfı yangınlar: ELEKTRİK yangınları

DİKKAT YANGIN GOVENLİK TALİMATI
ON BİLGİLER
Bilgisizlik korkuya, korku paniğe sebep olur, panikte basit bir yangını felaketo
dönüştürür. Bir yangın anında Paniğe kapılmamak için aşağıdaki bilgileri
öğrenmek ve gereğini ona göre yapmak gerekir.Söyle ki; Yangin merdiven
kaçış yolları ve çıkış kapilarıni her türlü engelden koruyarak sürekli açık
bulundurmak, mesai sonunda her tarafı kontrol etmek, kapi ve pencereleri
kapatmak, açıkta yanici bir madde birakmamak, elektrik tesisatında yetkili ki-
şilerin bilgisi ve onayı olmadan değişiklik yapmamak, kullanılmayan elektrik
cihazları geceleri kapatmak, şalterleri indirmek, mecbur kalmadıkça işyerinde
elektrikli ocak ve isiticı gibi cihazlar kullanmamak, Tüplerin hortumu ve dedan-
törlerini sık sik kontrol etmek, bir kaçak vukuunda elektrik anahtarını kullan
mamak ve gazı ortamdan tahliye etmek, Yanicı parlayicı ve patlayicı madde
lere karşı dikkatli olmak, bu tür tehlikeli maddeleri güvenlik önlemi alinmiş ma-
halerde talimatiara uygun olarak muhafaza etmek, Yasaklanan yerlerde sigara
içmemek, söndüğünden emin olmadıkça sigara ve izmaritlerini yere atmamak.
TAHLİYE ESNASINDA ÖNERİLER
Paniğe kapılma, kapi ve pencereleri kilitlemeden kapat, Çalışma yerini terk eder
ken önemli evrak vs.yi unutma, Çikiş levhalarını takip ederek yangin kaçiş yol-
larıni ve merdivenleri, sikışıkliğa meydan vermeden dizenli bir şekilde kullan, Bi-
nayı terk ettikten sonrahiçbir suretle binaya geri dönme, Yangın emniyet alanin-
da dolaşma, Yetkililer senden bilgi istediğinde, Bildiklerini sakin bir şekilde; Kisa
Açık ve net olarak aktar
YANGIN GÜVENLİK ÒNLEMLERİ
labına hortum, rekor ve lanslar şehir itfaiyesi ile ayni standartta, tesisata bağli ve
her an kullanima hazir olmali, alarm ve algilama ile söndürme sistemi bakimli ve
çalişır konumda olmalıdır
BİR YANGIN ANINDA
1. AŞAMA
Yangin ema
arelerinden; duman, yanık kokusu, alev vs. gibi anormal bir durumla
karşılaşan kişiler,; Soğukkanlilığinı muhafaza etmeli ve panige sebebiyet verme-
armalı, Yangin butonuna basarak alarm sistemini
devreye sokmalı. Yangın İhbar Merkezini olaydan haberdar etmeli. Yangın yerini
den çevresindeki personeli uy
terk ederken kapi ve pencereleri kapatmalı, Yar
ngin her tarafı sarmiş ve kaçış
sığınıp, kapryi kilitlemeden k
tarak,battaniye veya islak bezle kapı kenarlarından içeriye duman girişini önle-
meli ve mevcut imkanlarla durumdan yangin merkezi veya çevredekileri haber-
dar ederok kurtarilmayı beklemelidir

2. AŞAMA
İlgililere ve Özel Güvenlik Müdürlügü ne durumu derhal bildirilmeli, Tüm görevli
ekipler harekete geçirilmeli, Yangın söndürme ekibi mevcut yangın söndürme ci-
hazları ile ilk müdahaleyi yapmalı, Hizir acil, ilk yardım ekibi hazır duruma geti
rilmeli ve yananlara gerekli müdahaleyi yapmalı-Özel Güvenlik Müdürlüğü ekibi
harekete geçmeli ve güvenliği sağlamali, Bölge itfaiyesi yangin mahalline geldi-
ğinde; Görevi itfaiyeye devretmeli, Yangin Amirinin istediği bilgileri Açık ve Net
bir şekilde verilerek Amire yardimci olunmalidır
PORTATIF YANGIN SÖNDÜRME CİHAZLARI!N
KULLANMA TALİMATI
1 -Yangin söndürucüyu yerinden al, yangın mahalline git, rüzgarı arkana alarak
alevlere 3-5 metre kalincaya kadar yaklaş
2 Tetiği sabitleyen pimi çek,
3 – Hortum ve lansi yerinden çikararakalevlerin başlangiç kismina tut
4 Tetiğe hizl bir biçimde sertçe bas
5 -Lansı sağa sola hareket ettirerek tozun yanginin her tarafına temasıni sağla,
6 -Yangıni önden arkaya, aşağıdan yukariya tarayarak söndür,
7-Yakiti akan veya damlayan yanginlarda yukaridan aşağıya doğru müdahale et
8 Yangın büyükse, birden fazla portatif söndürücüyü arka arkaya değil de ayni
is
anda birlikte kullanin,
9 Yeniden alevlenmeye karşı dikkatli ol, Kor atıkları varsa su ile tamamen söndür,
10-Kullanilan söndürücüleridoldurmadan yerlerine koyma.
YANGIN İHBARININ BİLDİRİLMESİ
Yangin yerini bilinen noktalardan hareketle açık ve doğru olarak tarif et
Yangınin çeşidi ve yangin yerinin durumu hakkinda bilgi ver
İhbar esnasında; adını soyadını tve telefon numaranı Yangın İhbar Merkezine
doğru olarak bildir.

Yangına rüzgar
istikametinde
yaklaşmayin
Yangını önden
arkaya, aşağıdan
yukarıya doğru
söndürün
Ancak; Yakiti akan
ve damlayan
yanginlarda
yukaridan aşağiya
doğru müdahale edin
Birden fazla portatif
söndürücüyü arka
arkaya değil ayn
anda birlikte
kullanın
Yeniden
alevlenmeye
DİKKAT edin
Kor atiklarıni su ile
tamamen söndürün
Kullanılan portatif
söndürücüleri tekrar
doldurmadan
yerlerine asmayin